/home/demanovarezort/live/wp-content/themes/demanova/header.php:176:boolean true
Rezerwacja

GDPR

Szanowny Kliencie,

Niniejsza informacja o ochronie danych osobowych i prywatności dotyczy Ciebie i Twoich danych osobowych, ponieważ jesteś naszym klientem. Nasza firma działa jako operator w przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Chcemy Ci wyjaśnić, w jaki sposób będziemy wykorzystywać dane osobowe, które uzyskamy od Ciebie lub od osób trzecich w czasie trwania naszego stosunku umownego lub po jego zakończeniu.

Za pomocą tego dokumentu chcemy również wypełnić nasz obowiązek przekazania informacji wynikający z art. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 13. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych, uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy nr. 18/2018 Coll. z dnia 29 listopada 2017 r. o ochronie danych osobowych oraz o zmianie niektórych ustaw

Zobacz cały akapitPokaż mniej z akapitu

1. Rodzaje danych osobowych

Przetwarzamy następujące dane:

  • Osobiste informacje kontaktowe. Na przykład imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do wysyłania dokumentów, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, data urodzenia.
  • Informacje kontaktowe w pracy. Na przykład adres firmy, którą reprezentujesz, firmowy adres e-mail i numer telefonu.
  • Informacje o umowie. Na przykład treść umowy zawartej z naszą firmą, w tym wszelkie jej uzupełnienia, zakres świadczonych usług, rodzaj pojazdu, jego oznaczenie.
  • Informacje dotyczące płatności.
Zobacz cały akapitPokaż mniej z akapitu

2. Cele i cele przetwarzania danych

Twoje dane będziemy przetwarzać w następujących celach:

  • Świadczenie usług kontraktowych. Musimy zapewnić rejestrację naszych klientów zgodnie ze specjalnymi przepisami. Podstawą prawną jest wypełnienie obowiązku prawnego operatora.
  • Program lojalnościowy. Rejestr klientów i wysyłanie wiadomości o najnowszych ofertach i usługach związanych z członkostwem w naszym programie. Podstawą prawną jest zawarta między nami umowa oraz uzasadniony interes operatora.
  • Marketing bezpośredni. Zajmujemy się tym, jak usprawnić rozwój naszych usług, tworząc oferty szyte na miarę. Podstawą prawną jest uzasadniony interes operatora.
Zobacz cały akapitPokaż mniej z akapitu

3. Kto ma dostęp do Twoich danych

Operator może udostępniać Twoje dane stronom trzecim w następujących okolicznościach: Możemy udostępniać Twoje dane osobowe innym stronom trzecim działającym w naszym imieniu, takim jak usługodawca. W takich przypadkach te osoby trzecie mogą wykorzystywać Twoje dane osobowe tylko do celów opisanych powyżej i tylko zgodnie z naszymi instrukcjami. Zobowiązaliśmy ich w umowie do przestrzegania instrukcji bezpieczeństwa przewidzianych prawem. Nasi pracownicy będą mieli dostęp do danych osobowych. Dostęp mają tylko ci, którzy w swojej pracy potrzebują jej do powyższych celów i tylko wtedy, gdy na pracowniku ciąży obowiązek zachowania poufności.

Zobacz cały akapitPokaż mniej z akapitu

4. Lokalizacja Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe będą znajdować się wyłącznie na terenie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W miarę możliwości chronimy Twoje dane w naszych systemach.

5. Zatrzymywanie danych osobowych

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez ograniczony czas i zostaną one usunięte, gdy nie będą już potrzebne do celów przetwarzania. W większości przypadków oznacza to, że będziemy przechowywać Twoje dane na czas trwania Twojej relacji z nami. Jeśli to możliwe, usuniemy dane podczas Twojej relacji z nami, gdy tylko nie będą już potrzebne. W każdym przypadku usuniemy Twoje dane osobowe nie później niż przed upływem ustawowych terminów po zakończeniu stosunku umownego, chyba że przepisy wymagają ich zachowania. Twoje dane osobowe możemy przetwarzać przez dłuższy okres po zakończeniu stosunku w przypadku trwającego sporu prawnego lub jeśli wyraziłeś zgodę na przechowywanie Twoich danych osobowych przez długi czas.

6. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych

W większości przypadków przetwarzamy Twoje dane osobowe na tej podstawie, że przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu, który realizujemy, na podstawie umowy lub za zgodą Ciebie jako osoby, której dane dotyczą. Możesz odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie za pomocą weryfikowalnego powiadomienia na naszej stronie internetowej. W wielu przypadkach będziemy musieli również przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie prawnego obowiązku zgodnie ze specjalnym przepisem. W przypadku przetwarzania zgody zawsze masz możliwość cofnięcia zgody.

7. Prawa zainteresowanych osób

Ważne jest, abyś zrozumiał, że są to Twoje dane osobowe, które przetwarzamy i chcemy, abyś był o tym świadomy. Chociaż nie potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zgodnie z wymogami prawa lub przepisami związanymi z naszą umową, masz wiele praw związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Powyższy tekst odpowie na większość Twoich pytań.

Prawo dostępu

Możesz zażądać informacji o tym, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym:

Zobacz cały akapitPokaż mniej z akapitu

8. Dane kontaktowe

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem naszego adresu korespondencyjnego podanego na naszej stronie internetowej www.demanovarezort.sk lub e-mailem pod adresem info@demanovarezort.sk