• Kategorie
 • /home/demanovarezort/live/wp-content/themes/demanova/header.php:224:null
  

  GDPR

  Szanowny Kliencie,

  Niniejsza informacja o ochronie danych osobowych i prywatno艣ci dotyczy Ciebie i Twoich danych osobowych, poniewa偶 jeste艣 naszym klientem. Nasza firma dzia艂a jako operator w przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Chcemy Ci wyja艣ni膰, w jaki spos贸b b臋dziemy wykorzystywa膰 dane osobowe, kt贸re uzyskamy od Ciebie lub od os贸b trzecich w czasie trwania naszego stosunku umownego lub po jego zako艅czeniu.

  Za pomoc膮 tego dokumentu chcemy r贸wnie偶 wype艂ni膰 nasz obowi膮zek przekazania informacji wynikaj膮cy z art. Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 13. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych, uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych) oraz ustawy nr. 18/2018 Coll. z dnia 29 listopada 2017 r. o ochronie danych osobowych oraz o zmianie niekt贸rych ustaw

  Zobacz ca艂y akapitPoka偶 mniej z akapitu

  1. Rodzaje danych osobowych

  Przetwarzamy nast臋puj膮ce dane:

  • Osobiste informacje kontaktowe. Na przyk艂ad imi臋, nazwisko, adres zamieszkania, adres do wysy艂ania dokument贸w, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, data urodzenia.
  • Informacje kontaktowe w pracy. Na przyk艂ad adres firmy, kt贸r膮 reprezentujesz, firmowy adres e-mail i numer telefonu.
  • Informacje o umowie. Na przyk艂ad tre艣膰 umowy zawartej z nasz膮 firm膮, w tym wszelkie jej uzupe艂nienia, zakres 艣wiadczonych us艂ug, rodzaj pojazdu, jego oznaczenie.
  • Informacje dotycz膮ce p艂atno艣ci.
  Zobacz ca艂y akapitPoka偶 mniej z akapitu

  2. Cele i cele przetwarzania danych

  Twoje dane b臋dziemy przetwarza膰 w nast臋puj膮cych celach:

  • 艢wiadczenie us艂ug kontraktowych. Musimy zapewni膰 rejestracj臋 naszych klient贸w zgodnie ze specjalnymi przepisami. Podstaw膮 prawn膮 jest wype艂nienie obowi膮zku prawnego operatora.
  • Program lojalno艣ciowy. Rejestr klient贸w i wysy艂anie wiadomo艣ci o najnowszych ofertach i us艂ugach zwi膮zanych z cz艂onkostwem w naszym programie. Podstaw膮 prawn膮 jest zawarta mi臋dzy nami umowa oraz uzasadniony interes operatora.
  • Marketing bezpo艣redni. Zajmujemy si臋 tym, jak usprawni膰 rozw贸j naszych us艂ug, tworz膮c oferty szyte na miar臋. Podstaw膮 prawn膮 jest uzasadniony interes operatora.
  Zobacz ca艂y akapitPoka偶 mniej z akapitu

  3. Kto ma dost臋p do Twoich danych

  Operator mo偶e udost臋pnia膰 Twoje dane stronom trzecim w nast臋puj膮cych okoliczno艣ciach: Mo偶emy udost臋pnia膰 Twoje dane osobowe innym stronom trzecim dzia艂aj膮cym w naszym imieniu, takim jak us艂ugodawca. W takich przypadkach te osoby trzecie mog膮 wykorzystywa膰 Twoje dane osobowe tylko do cel贸w opisanych powy偶ej i tylko zgodnie z naszymi instrukcjami. Zobowi膮zali艣my ich w umowie do przestrzegania instrukcji bezpiecze艅stwa przewidzianych prawem. Nasi pracownicy b臋d膮 mieli dost臋p do danych osobowych. Dost臋p maj膮 tylko ci, kt贸rzy w swojej pracy potrzebuj膮 jej do powy偶szych cel贸w i tylko wtedy, gdy na pracowniku ci膮偶y obowi膮zek zachowania poufno艣ci.

  Zobacz ca艂y akapitPoka偶 mniej z akapitu

  4. Lokalizacja Twoich danych osobowych

  Twoje dane osobowe b臋d膮 znajdowa膰 si臋 wy艂膮cznie na terenie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W miar臋 mo偶liwo艣ci chronimy Twoje dane w naszych systemach.

  5. Zatrzymywanie danych osobowych

  Przechowujemy Twoje dane osobowe przez ograniczony czas i zostan膮 one usuni臋te, gdy nie b臋d膮 ju偶 potrzebne do cel贸w przetwarzania. W wi臋kszo艣ci przypadk贸w oznacza to, 偶e b臋dziemy przechowywa膰 Twoje dane na czas trwania Twojej relacji z nami. Je艣li to mo偶liwe, usuniemy dane podczas Twojej relacji z nami, gdy tylko nie b臋d膮 ju偶 potrzebne. W ka偶dym przypadku usuniemy Twoje dane osobowe nie p贸藕niej ni偶 przed up艂ywem ustawowych termin贸w po zako艅czeniu stosunku umownego, chyba 偶e przepisy wymagaj膮 ich zachowania. Twoje dane osobowe mo偶emy przetwarza膰 przez d艂u偶szy okres po zako艅czeniu stosunku w przypadku trwaj膮cego sporu prawnego lub je艣li wyrazi艂e艣 zgod臋 na przechowywanie Twoich danych osobowych przez d艂ugi czas.

  6. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych

  W wi臋kszo艣ci przypadk贸w przetwarzamy Twoje dane osobowe na tej podstawie, 偶e przetwarzanie jest niezb臋dne do cel贸w wynikaj膮cych z prawnie uzasadnionego interesu, kt贸ry realizujemy, na podstawie umowy lub za zgod膮 Ciebie jako osoby, kt贸rej dane dotycz膮. Mo偶esz odwo艂a膰 swoj膮 zgod臋 w dowolnym momencie za pomoc膮 weryfikowalnego powiadomienia na naszej stronie internetowej. W wielu przypadkach b臋dziemy musieli r贸wnie偶 przetwarza膰 Twoje dane osobowe na podstawie prawnego obowi膮zku zgodnie ze specjalnym przepisem. W przypadku przetwarzania zgody zawsze masz mo偶liwo艣膰 cofni臋cia zgody.

  7. Prawa zainteresowanych os贸b

  Wa偶ne jest, aby艣 zrozumia艂, 偶e s膮 to Twoje dane osobowe, kt贸re przetwarzamy i chcemy, aby艣 by艂 o tym 艣wiadomy. Chocia偶 nie potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zgodnie z wymogami prawa lub przepisami zwi膮zanymi z nasz膮 umow膮, masz wiele praw zwi膮zanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Powy偶szy tekst odpowie na wi臋kszo艣膰 Twoich pyta艅.

  Prawo dost臋pu

  Mo偶esz za偶膮da膰 informacji o tym, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym:

  Zobacz ca艂y akapitPoka偶 mniej z akapitu

  8. Dane kontaktowe

  Je艣li masz dodatkowe pytania dotycz膮ce przetwarzania Twoich danych osobowych, mo偶esz skontaktowa膰 si臋 z nami za po艣rednictwem naszego adresu korespondencyjnego podanego na naszej stronie internetowej www.demanovarezort.sk lub e-mailem pod adresem info@demanovarezort.sk